بلوک پلاستیک هایکو مدل 246x246/K20=37

برگشت به صفحه ی محصول

بلوک پلاستیک هایکوبه عنوان یک قطعه استاندارد بوده که می توان گفت قطعه  پیش ساخته قالب تزریق پلاستیک می باشد. این بلوک ها با استاندارد های دقیق تولید می گردد. استفاده از بلوک پلاستیک هایکو  که به عنوان قطعه ی پیش ساخته استاندارد هستند باعث  دقت و سرعت و بهینه سازی در هزینه قالب سازی می شود. به طو رکلی قالب ساز، قالب طراحی شده را روی این بلوک طراحی می نماید. این بلوک ها در صنایع زیادی کاربرد دارند. به طور کلی تولید قطعات پلاستیکی بهترین گزینه استفاده از قالب می باشد.صنعت قالبسازاز مهم ترین صنایع در تولید بلوک پلاستیک هایکو نیز شناخته شده می باشد .این صنایع با دیگر صنایع به شکل  مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط می باشند. دو نوع قالب پلاستیک یا بلوک و قالب فلز یا سنبه ماتریس با هم در ارتباط هستند. قالب پلاستیک دارای قسمت های مختلفی می باشد که می توان گفت هر کدام وظیفه معینی دارند. 

ریال
برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید