خط کش نقاله وسیله کاربردی جهت طراحی  خطوط صاف و منظمی  یا اندازه گیری اجسام و مقیاس های مختلفی  می باشد. در خط کش نقاله به عنوان یک ابزار اندازه گیری ساده، می توان در انواع سبک ها، مواد و اندازه ها باشد. جنس آن ها اغلب از موادی چون پلاستیک ، مقوا ، فلز و پارچه می باشد و برای  نقشه های فنی، ریاضیات و هندسه، مهندسی، نجاری و زمینه های چاپ کاربردی هستند. برای استفاده صحیح از خط کش، می بایست ویژگی های آن ها را برای اهداف مختلف دانست. خط کش نقاله فلزی با 1 پین اتصال از یک  درجه بندی در یک طرف خط کش و نقاله درجه بندی بر حسب سانتی متر برخوردار می باشند. 

ریال
برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید