شماره انداز تایوانی

برگشت به صفحه ی محصول

شماره انداز تایوانی برای شمارش قطعات یا بسته بندی ها توسط دستگاه ها مانند پرس و دستگاه  بسته بندی مورد استفاده قرار میگیرد .

ریال
برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید