صفحه F50 ستاک مدل F50/2535/17#1.0037

برگشت به صفحه ی محصول

امروزه رشدی که در فناوری و فرآوری دستگاه های همراه بوده بابکارگیری از قالب تزریق پلاستیک به هدف ساخت و فرآوری متعدد قطعات پلاستیکی انجام گرفته است. تزریق پلاستیک به عنوان یک تکنولوژی ساخت قطعات پلاستیکی با خطای بسیار پایین به شمار می رود. گرانول های پلیمری در این شیوه ابتدا باید ذوب شوند و بعد تحت تنگنا در درون قالب های تزریق پلاستیک پیمان می گیرند . با گذشت زمان در داخل قالب سرد و جامد می گردند. در این شیوه نخست مواد اولیه که در تزریق پلاستیک باره کاربرد دارند به عنوان پیمان قرار داشته و در این شیوه نخست شناخته می گردد. صفحه F50 ستاک به عنوان قالب های استاندارد  از پیش ساخته شده می باشند. ضمن اینکه  قابلیت افزودن افزودنی  ها در آن ها و رنگ آمیزی وجود دارند. قطعات پلاستیکی  زیادی در بخش هایی همچون قطعات خودرو و لوازم طباخ خانه دیده می شوند که با استفاده از تکنولوژی تزریق پلاستیک تولید می شوند.

ریال
برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید