صفحه F60 ستاک مدل F60/2025/76#1.0037

برگشت به صفحه ی محصول

صنعت قالبسازی به عنوان یکی از صنایعی می باشد که همواره به صورت مستقیم با غیر مستقیم با دیگر صنایع به آن وابسته است. قالب صفحه F60 ستاک  از دو نوع قالب پلاستیک و قالب فلز برخوردار است.در صنایع تولید قالب پلاستیک از قطعات مختلفی بهره برداری می گردد که هر کدام کاربردی خاص را به دنبال دارد. قالب پلاستیک یا بلوک و قالب فلز یا قالب سنبه ماتریس دو دسته ی جدا در قالب ها می باشد. کفشک ، سنبه‌ها ، بوش‌ها از اجزای دیگر قالب پلاستیک هستند  که هر یک از وظیفه ‌ای خاص پیروی می کند. بوش تزریق به عنوان قطعات استاندارد قالب تزریق پلاستیک شناخته می شود که یکی از قطعات بسیار مهم در قالب‌های پلاستیک محسو ب می شود تزریق مواد مذاب به درون فک های قالب به عنوان اصلی ترین وظیفه ی آن شناخته می شود.

ریال
برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید