صفحه F80 ستاک F80/3060/56#1.2311

برگشت به صفحه ی محصول

نیمه‌ی پشتی قالب که به آن نیمه‌ی پَران می گویند از تجهیزات قالب می باشد. به دلیل عملکرد آن در خروج قطعه از قالب این نامگذاری انجام شده است. این نوع قالب ها در دسته قالب های استاندارد و خاص قرار می گیرد.در واقع می توان گفت بر حسب فرم و نقشه ای که توسط کارفرما طراحی و اجرا می شود این عملیات صورت می گیرد. قالب های پیش ساخته به گونه ای  طراحی و ساخته می شوند که امکان استفاده ی آن ها به دفعات بالا وجود داشته باشد. امروزه با توجه به استفاده گسترده تجهیزات قالب ها راه های مختلفی برای تهیه صفحه F80 ستاک وجود دارد . در این میان خرید اینترنتی صفحه F80 ستاک یکی از راه های دسترسی ساده به آن می باشد. یکی از مزایای استفاده از صفحه F80 ستاک و سیستم پیش ساخته، کنترل دقیق بر روی تک تک این مراحل می باشد که به علت وجود دسترسی های بهتر به قطعه، باعث دستیابی به محصول با کیفیت تری می شود.

ریال
برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید