پیچ آلن 12.9 سایز 6x30

برگشت به صفحه ی محصول

هدف از طراحی پیچ آلن استفاده از آن در نقاطی است که تنگ می باشد و یا به نوعی جای آن به اندازه کافی نمی باشد و دسترسی مناسبی ندارد. در این شرایط پیچ آلن  به شما کمک خواهد کرد که امکان باز و بسته کردن پیچ برای شما وجود داشته باشد . در واقع در این نقاط قابلیت استفاده از آچار و پیچ گوشتی وجود ندارد. لذا یقینا کاربرد پیچ آلن در دستگاه‌هایی می باشد که از پیچیدگی بالا و تعداد قطعات فراوانی برخوردار است. این جزئیات بسیار و فشردگی اجزای این ماشین ‌آلات، طراح را جهت رسیدن به عملکرد مناسب مجبور می ‌کند تا در بعضی نقاط دستگاه از پیچ آلن استفاده کند.

ریال
برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید