کولیس ساده طرح میتوتیو 20 سانت

برگشت به صفحه ی محصول

در دنیای اندازه گیری پارامترهای متفاوتی وجود دارد. برای تبدیل هر کدام از این موارد باید از قوانین و فرمول های خاص آن استفاده نمود. به عنوان شما با کولیس اندازه را بر حسب استاندارد متریک به دست می‌آورید و حال باید آنرا برای محاسبات خود درمورد خاصی که اندازه‌ هایی به اینچ دارد استفاده نمایید. انجام این تبدیل جدا از احتمال اشتباه محاسباتی وقت زیادی را هم از شما می گیرد. پس بهترین راه استفاده از کولیس هایی است که توانایی اندازه گیری در هر دوحالت را دارا باشند و به سادگی از این مشکل رهایی یابیم. کولیس ورنیه میتوتویو این قابلیت جذاب را برای کاربران خود فراهم آورده است.

ریال
برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید