کولیس ساده کاتکس 30 سانت

برگشت به صفحه ی محصول

کولیس وسیله ای جهت اندازه گیری هر قطعه ای به صورت دقیق است. با توجه به تعریف بیان شده ساخت و ارائه محصولی که بتواند ویژگی بیان شده را به راحتی پیاده سازی کند بسیار احساس می شود. سنجش دقیق عمق، داخل و فضای بیرونی یک شی همگی توسط این کولیس اندازه گیری خواهد شد. وجود فک بالا برای اندازه گیری محیط درون یک شی تا طول 300 میلی متر و اندازه گیری فضای بیرونی آن به همراه عمق و یا ارتفاع با تلرانس و ضریب خطا بسیار کم، خبر از کیفیت بالای کولیس آکاد می دهد. 

ریال
برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید